Jdi na obsah Jdi na menu
 


9.00 – 9.30
Činnosti na dané téma – řízené činnosti

 

☺Vzdělávání dětí vychází ze života dětí, ze situací, se kterými se děti setkávají a jsou jim blízké.
☺Témata, kterými se děti vzdělávají a jejich časové zařazení vychází z projektu VESELÁ ŠKOLKA a jsou rozděleny do pěti "časů" na celý školní rok –

 

 viz VÍLA VODĚNKA A JEJÍ KOUZELNÝ LES

 

☺Učitelky se řídí tematickým plánem s přihlédnutím na individuální a věkové zvláštnosti dětí.

 

☺Dbají na pravidelné  prolínání činností s oblasti hudební,výtvarné,tělesné ,jazykové a literární,rozvíjí poznatky o světě kolem nás.

 

☺Základem je prožitkové učení – učení v konkrétní činnosti, spontánně, aktivně, tvořivě. Nad získané vědomosti, dovednosti a návyky klademe to, co dítě ve školce prožívá a jak se cítí.

 

☺Vzdělávací aktivity jsou přizpůsobené dětem dle věku a jejich individuálním potřebám.


Hodnotící kruh

 

☺Po ukončení činnosti se děti opět sejdou v kruhu, kde mohou zhodnotit,jak se jim pracovalo, co se jim povedlo, co je bavilo, s kým spolupracovaly, kdo jim pomáhal.

 

☺Hodnotící kruh probíhá buď před pobytem venku nebo po návratu před obědem.

 

☺Je důležitým prvkem, posiluje vzájemné vztahy mezi dětmi ve třídě, vztahy k učitelkám.

 

 

 

               10.00 - 10.15   Příprava na pobyt venku      

Převlékání                  Převlékání 

Příprava na pobyt venku
 

10.15 - 11.15

 Pobyt venku

 

 

 

☺Vycházky bývají spojené s tématem dne, umožňují poznávání okolí, kde děti žijí.

 

☺Pravidelně se střídá pobyt na zahradě s pobytem v okolí  MŠ. 
☺Učitelky citlivě volí místo a délku pobytu venku vzhledem aktuálním podmínkám počasí a snaží se vyváženě střídat všechny možnosti, které se nabízí.
   

Na zahradě

Na zahradě

       Procházka      
 

11.15 - 12.00

Hygiena, oběd

 

 ☺Oběd je nejen příležitosti k uspokojení biologické, ale znamená sociální a kulturní zkušenosti.

 

☺Děti jsou vedeny k samostatnosti s přihlédnutím k jejich možnostem, přidávají si samy.

 

☺Starší děti se obsluhují dle možnosti samy, mladším dětem pomáhají učitelky.

 

☺Všechny děti se naučí používat celý příbor. I teď se děti učí kulturnímu chování u stolu. Mají možnost volby množství jídla, ale pak jsou nenásilně vedeny k dojídání – všechno jídlo je zdravé a potřebné. Jsou vedeny k samostatnosti a k dodržování obecně uznávaných pravidel při stolování.

 

 

Oběd               Oběd

 

 

Hygiena Hygiena

Předškolní děti odcházejí do zájmových kroužků 12.15. - 13.15

•počítačového•

•výtvarného•

•předškolní příprava•


12.30 -14.00

 

 

 

Odpolední odpočinek

 

☺Všechny děti ulehnou na lehátko.

 

☺Děti mohou mít svoji oblíbenou plyšovou hračku, poslouchají pohádky, relaxační hudbu.

 

☺Starší děti odpočívají dle potřeby, dříve vstávají, jsou jim nabízeny jiné „tiché" činnosti a hry, grafické cviky apod. a mohou se věnovat klidným aktivitám u stolečku.

Spaní               Odpočinek po obědě

 Od 14.00 –16.30

 

Odpolední činnosti do odchodu dětí

Odpolední činnosti               Odpolední činnosti

 

 

Odpolední činnosti               Odpolední činnosti

 

Odpolední činnosti               Odpolední činnosti

 

 

 

 

 

 

☺Děti postupně svačí a po  svačině se mohou věnovat svým oblíbeným hrám nebo dokončit započatou činnost z průběhu dne. 
  ☺Vybírají si činnost podle vlastního výběru.
Při odpoledních hrách mají rodiče možnost pobýt s dětmi ve třídě a společně se věnovat dětským aktivitám.

 

 

 

16.30

 

Uzavření MŠ

 

☻Denní režim je volný a je přizpůsoben  různým změnám (např. návštěva solné jeskyně, návštěva divadla apod.). Denní program může být kdykoli aktuálně změněn podle nově vzniklé situace.
☻Děti jsou stále vedeny k dodržování dohodnutých pravidel, učí se respektovat zákony společnosti. Děti jsou respektovány a vychází se jim plně vstříc, ale v rámci předem dohodnutých pravidel . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek