Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

Vytvořit podmínky a základy pro budoucí další celoživotní vzdělávání, schopnost komunikovat s lidmi a uplatnění v životě.

Obrazek

• Rozvíjet osobnost každého dítěte samostatně myslet, svobodně se rozhodovat, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.

Obrazek

• V souladu s rozvíjením rozumových schopností rozvíjet i jeho citové a sociální vazby.

Obrazek

• Rozvíjet osobnostní a mravní rysy dítěte.

Obrazek

• Připravovat děti na zvládnutí různých životních situací a postupný vstup do života dospělých.

Obrazek

• Začleňovat do života dnešní generace dětí staré tradice a vést je k úctě k nim.

Obrazek

• Rodiče a prarodiče dětí jsou pro nás rovnocenným partnerem při výchově dětí, proto se je snažíme zapojit do dění v MŠ co nejvíce, umožnit jim vstup do MŠ dle jejich zájmu a potřeb jejich dítěte.